Chuyển phát nhanh Fedex:

Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Mại, P.4, Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại: 0888 114 228 – 0908 385 829

Mail: info@fedex-vn.com